Güzel Sanatlar Bölümleri, Güzel Sanatlar Fakülteleri Bölümleri

Güzel Sanatlar Bölümleri, Güzel Sanatlar Fakülteleri Bölümleri

suun.jpg

Güzel Sanatlar Bölümleri – Birleşik Sanatlar Bölümü

Sanattaki geçmiş bilgileri, biçim ve becerileri öğretmek, bunları günümüze örtüştürmek, günlük yaşam ile sanatı birleştirmek, bir ürünü oluşturmak için düşünsel ve maddi çalışmaların yürütülmesini sağlamak, bu ürünlerin proje, çizim, maket gibi uygulamalarını yapmak ve yaptırmak bu bölümün amaç ve içeriğini oluşturmaktadır.

Güzel Sanatlar Bölümleri – Heykel Bölümü

Güzel Sanatlar Bölümleri Heykel Bölümü öğrencilere temel bilgi ve becerileri kazandırmak, genelde sanatın ve heykel sanatının tanıtılması ve bu sanat dalının getirdiği kültürü kavramak, gözlem, inceleme, araştırma ve uygulama ile yaratıcılığı geliştirmek, nesnelerle olgular arasında ilişki kurarak doğayı ve nesneyi yorumlayabilme yetisini güçlendirerek sezgi gücünü artırmaktır. Mezunlar serbest heykel sanatçılığının yanı sıra anıtsal ve mimari uygulamalara dayalı heykel sanatçılığı, çevre tasarımcılığı, çeşitli kuruluşlarda sanat eğitimciliği ve sanat danışmanlığı, madalyon ve takı tasarımcılığı, televizyon ve tiyatro dekoratörlüğü yapmaktadırlar.

Güzel Sanatlar Bölümleri – Resim Bölümü

Bölümün amacı öğrencilerin disiplinli bir gözlem yolu ile yapıcı ve yaratıcı güçlerini ve yaratıcılığın temeli olan sezgi gücünü nesneler ve nesneler arasındaki ilişkileri yorumlayabilme yetisini geliştirmek, sanatın doğasını ve görsel düşüncenin mantığını sezdirecek gerekli kültürü kazandıracak resim eğitimini vermektir.

Resim bölümünden mezun olanlar serbest sanatçı, tasarımcı, özel ve kamu kuruluşlarında ressam, sanat danışmanı, güzel sanatlarla ilgili eğitim ve araştırma kurumlarında akademik eleman, eski eser onarımında (tablo ya da duvar resmi gibi) restoratör olarak çalışabilirler.

Güzel Sanatlar Bölümleri – Grafik Tasarım Bölümü

Eğitim sürecinde logo, afiş, broşür, katalog, basın ilanı gibi görsel iletişimin her türlü elemanını içeren çalışmaların yanında dijital tasarıma da yer verilir. Öğrencilerin resim ve/veya yazı elemanlarını kullanarak bir fikri en doğru biçimde görselleştirmeleri ve yaratıcı yönlerini geliştirerek, yeni buluşlara yönelmeleri sağlanır.

Bölümden mezun olan genç tasarımcılar reklam sektörü, tasarım stüdyoları veya kendi atölyelerini kurabilecekleri gibi, sanat dünyasında da değişik görevler üstlenerek mesleklerini uygulama olanağı bulurlar.

Güzel Sanatlar Bölümleri – Seramik – Cam Bölümü

Amacı sanat ve teknoloji alanındaki yenilikler doğrultusunda tasarım alışkanlığı kazanmalarını, seramik üretimi ile ilgili araçların bakımını, basit onarım, kontrol ve ayarını yapma becerisi kazanmalarını sağlamaktır.

Seramik endüstrisinde dekoratif el ve torna ürünleri ile alçı kalıp döküm ünitelerinde, özel ve tüzel sanat atölyelerinde; serbest seramik sanatçısı, iç ve dış mimari duvar uygulamaları alanlarında uygulamacı, eğitim sertifikası alanlar ise Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı orta öğretim kurumlarında sanat eğitimcisi olarak görev alabilmektedir.

Güzel Sanatlar Bölümleri – Baskı Sanatları Bölümü

Güzel Sanatlar Bölümleri Baskı Sanatları Bölümünün amacı çağın gereksinimine yanıt veren çağdaş yaşama ve mimariye uygun bir konuma gelen baskı sanatları dalında, çağdaş sanat anlayışını özümsemiş, yaratıcı, yapıcı, öncü tasarımcı bireyleri yetiştirmektir. Üst düzeyde eğitime yönelik özgün çalışmalar gerçekleştirmek, ülkemizde oldukça yeni bir ilgi alanı olan baskı resmin daha geniş kitlelere ulaşmasını ve yaygınlaşmasını, dolaysıyla Türk resim sanatının hızlı ve etkili biçimde gelişmesini sağlamak ikinci amaçtır.

Bu bölümden mezun olanlar; akademisyen, öğretmen, serbest sanatçı ve baskı tasarımcısı olarak resmi ve özel kurumlarda çalışabilirler.

Tekstil Bölümü

Öğrencilerin tekstil alanında nitelik ve işlevsel olarak estetik değerlere sahip evrensel özgün ürünler ortaya koyabilecek beceriye ulaşabilmelerini sağlamaktır. Tekstil tasarım ve moda tasarım alanında alacakları eğitim doğrultusunda görsel anlatım zenginliğini çağdaş teknolojinin imkanları ile birleştirerek estetiğin ve tekniğin bir arada kullanıldığı tasarımlar geliştirmek amaçlanmaktadır.

Dokuma tasarımı, baskı tasarımı, giyim tasarımı, moda-aksesuar tasarımı dallarında teknik ve estetik bilgi ve becerilerle donatarak, tekstil sektörünün gereksinmelerine uygun yaratıcı, üretken tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlar.

Sahne Sanatları Bölümü

Sahne sanatları bölümü öncelikle tiyatro alanında, yanı sıra sinema, TV, radyo, reklam vb alanlarda oyuncu, oyun, senaryo ve metin yazarları, dramaturg, dekor ve kostüm tasarımcıları, ışık ve efekt uzmanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Fotoğraf Bölümü

Teknolojinin ve sanatın olanaklarından yararlanarak günümüz kültür hayatına katkıda bulunacak, çağımızın teknolojik ve sosyal değişikliklerine dayalı, fotoğraf konusunda bilgili, yaratıcı bireyler yetiştirmeyi hedefleyen öğretim programında kurumsal ve uygulamalı dersler yer alır. Bu amaçla desen, temel sanat eğitimi gibi derslerin yanı sıra genel kültür dersleri ve ağırlıklı olarak, belgesel, tanıtım ve deneysel fotoğraf dersleri verilir.

Mezun öğrenciler; serbest fotoğraf sanatçısı, özel ve kamu kuruluşlarında fotoğrafçı ya da fotoğraf danışmanı, güzel sanatlarla ilgili eğitim ve araştırma kurumlarında akademik eleman olarak çalışabilirler.

Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü

Geleneksel Türk El Sanatları bölümü; Eski çini onarımları, minyatür-tezhip, halı, kilim ve eski kumaş desenleri, cilt, eski yazı ana sanat dallarından oluşmaktadır. Bölümde; öğrencileri şekillendirme ve görsel algılama yeteneklerinin geliştirilmesinin yanı sıra el sanatlarımızın özellikleri, sanatsal değerleri, restorasyon ve konservasyonuda tanıtılmakta ve öğretilmektedir.

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

İnsana hizmet veren, endüstriyel yöntemlerle üretilmiş nesneler, endüstri ürünleri tasarımcılarının uğraş alanını oluşturmaktadır. Tasarımcılar bu çalışmaları tek başlarına ya da geniş bir uzmanlık grubu eşliğinde gerçekleştirmektedirler. Fakültelerin endüstri ürünleri tasarımı bölümlerinde uygulanan eğitim programları ile ülkemizde ihtiyaç duyulan nitelikli tasarımcıların yetişmesi amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda üretim ve tüketim alanlarına yönelik her türlü araç, gereç, mobilya ve otomotiv gibi çeşitli ürünlerin tasarımları yer almaktadır.

İletişim Tasarımı Bölümü

Bölümün temeli; modern iletişim araç, sistem ve kurumlarının, teknoloji, boyut ve içerik yönünden geçirmekte oldukları hızlı gelişme ve onun da ötesinde, bunların yol açtıkları toplumsal değişimlere dayanmaktadır.

Burada amaç; öğrencilere temel sanat kültürü ve tasarım formasyonu vermek ve tasarımsal yaratıcılığı, (iletişimin görsel dilini) geliştirmektir.

Sanat Yönetimi Bölümü

Burada amaç; öğrencilere temel sanat kültürü ve tasarım formasyonu vermek ve tasarımsal yaratıcılığı, (iletişimin görsel dilini) geliştirmektir.

Sanat ve Tasarım Bölümü

Bu bölümün amacı sanat alanı ile toplumun her kesimini buluşturacak araştırmalar yaparak bunları uygulamaya koyacak tasarımcılar yetiştirmektir.

Öğrenciler bu bölümde sanatın ve kültürün amacını, önemini göz önüne alarak, etik, politik, eğitsel ve sosyal bir bakış açısı kazanırlar.

Plastik Sanatlar Bölümü

Resim ve heykel ana sanat dallarından oluşmaktadır. Bölümde resim ve heykel disiplinlerinin sentezine yönelik bir eğitim anlayışı amaçlanmaktadır. Bölümde ilk iki yıl her iki ana sanat dalını içeren ortak program yürütülür. Eğitim üçüncü yıldan itibaren belirtilen ölçüler doğrultusunda ana sanat dallarına ayrılır.

Çizgi Film – Animasyon Bölümü

Sinema dili, film, video, animasyon ve multimedya ve eğitim sektörlerinin çeşitli dallarında görev yapacak ve bir tek konuda uzmanlaşmış sanatçı tipinden çok, hem kavramsal hem de teknik becerileri üstün, donanımlı sanatçı tipi yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu bölümden mezun olanlar alanlarında araştırmacı olabildikleri gibi, video, animasyon, multimedya yapım şirketleri, reklam ajansları ve televizyon kurumlarında çalışabilirler.

İç Mimarlık Bölümü

Görsel algıya dayalı, yaratıcı ve yaşanabilir iç mekanlar tasarlayan, estetik ve fonksiyonu birleştirici çözümler sunan, kullanıcı konforlu ve yaşam kalitesini artırıcı çağdaş iç mekanları hazırlayan, gerekli bilgi ve becerilerle donatılmış iç mimarlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Öğrenciler; insan ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılamanın esas alındığı eğitim süresince mobilya tasarımından, yakın çevre tasarımına; akustik düzenlemelerden rölöve ve restorasyon çalışmalarına kadar geniş bir alanda öğrencilerle çalışmalar yaparlar.

Resim Öğretmenliği Bölümü

Güzel Sanatlar Bölümleri Resim Öğretmenliği Bölümü, sanat eğitiminin temel kavramları ve ana sanat atölyelerinde yapılan araştırmalarla öğrencinin yaratıcı kişiliği geliştirilmektedir.

Bilgi, beceri, bilimsel düşünce ve yaratıcılığın gelişmesini sağlayan deneysel çalışmalar, genel kültür, eğitim formasyonu, gezi ve gözlemler bölümün içeriğini oluşturmaktadır.

Bu bölüm görsel sanatlar ve resim-iş öğretmenliği ile almış oldukları ana dallara göre serbest ressam, heykeltraş, fotoğrafçı, grafiker, tekstil tasarımcısı ve seramik sanatçısı olma imkanı sağlamaktadır.

Plastik sanatlar bölümü

Resim ve heykel ana sanat dallarından oluşmaktadır. Bölümde resim ve heykel disiplinlerinin sentezine yönelik bir eğitim anlayışı amaçlanmaktadır. Bölümde ilk iki yıl her iki ana sanat dalını içeren ortak program yürütülür. Eğitim üçüncü yıldan itibaren belirtilen ölçüler doğrultusunda ana sanat dallarına ayrılır.

Güzel Sanatlar Bölümleri, Günes Resim Kursu